اورینگ

اورینگ

واشر

واشر

پکینگ

پکینگ

گاید رینگ

گاید رینگ

رینگ

رینگ

گسکت

گسکت

اورینگ وایتون

اورینگ وایتون

چرخ دنده

چرخ دنده

نیم هلالی,قطعه تولید شده از uhmw1000,tivar1000,یو اچ ام دبلیو1000,

نیم هلالی,قطعه تولید شده از uhmw1000,tivar1000,یو اچ ام دبلیو1000,

ریل های یو اچ ام دبلیو,قطعات uhmw1000,ساخت ریل uhmw1000,پارس پلیمر,نماینده روشلینگ آلمان,روشلینگ آلمان,خرید uhmw1000,

ریل های یو اچ ام دبلیو,قطعات uhmw1000,ساخت ریل uhmw1000,پارس پلیمر,نماینده روشلینگ آلمان,روشلینگ آلمان,خرید uhmw1000,