میلگرد و ورق E-CTFE , اتیلن-کلرتری فلوراتیلن
میلگرد و ورق E-CTFE , اتیلن-کلرتری فلوراتیلن

برند: آلمانی

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: سایز مورد سفارش مشتری