میلگرد پی تی اف ای با ترکیبات ویژه
میلگرد پی تی اف ای با ترکیبات ویژه

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قابل سفارش در سایزهای مختلف

ورق پی تی اف ای با ترکیبات ویژه
ورق پی تی اف ای با ترکیبات ویژه

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قابل سفارش در سایزهای مختلف

لوله  پی تی اف ای با ترکیبات ویژه
لوله پی تی اف ای با ترکیبات ویژه

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قابل سفارش در سایزهای مختلف