میلگرد PVDF
میلگرد PVDF

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در قطرهای 15 - 20 - 25 - 30 - 35 -40 - 45 - 50 میلی متر

میلگرد PVDF
میلگرد PVDF

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در قطرهای 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 95 - 100 میلی متر

ورق PVDF
ورق PVDF

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در ضخامت های 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 30 میلی متر