تخته زیر تیغ و کفاشی هیدروما آلمانی
تخته زیر تیغ و کفاشی هیدروما آلمانی

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 90 *45 *5 سانتی متر

تخته زیر تیغ و کفاشی هیدروما آلمانی
تخته زیر تیغ و کفاشی هیدروما آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 160 *50 *5 سانتی متر

تخته زیر تیغ و کفاشی هیدروما آلمانی
تخته زیر تیغ و کفاشی هیدروما آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 180 * 50 * 5 سانتی متر