ورق پلی اتیلن, , ورق PE
ورق پلی اتیلن, , ورق PE

برند: پارس پلیمر

ورق مشکی پلی اتیلن,ورق PE
ورق مشکی پلی اتیلن,ورق PE

برند: پارس پلیمر

ابعاد: ورق

ورق نازک پلی اتیلن یک میل
ورق نازک پلی اتیلن یک میل

برند: پارس پلیمر

ابعاد: رول،ورق نازک