ای بی اس ورق , ورق ABS
ای بی اس ورق , ورق ABS

برند: پارس پلیمر

میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS
میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS

برند: پارس پلیمر

ابعاد: ROD

ورق ای بی اس , ورق ABS
ورق ای بی اس , ورق ABS

برند: پارس پلیمر

ای بی اس , میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS , خرید میلگرد ABS
ای بی اس , میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS , خرید میلگرد ABS

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: سایز مختلف موجود است

ای بی اس , میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS , خرید میلگرد ABS
ای بی اس , میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS , خرید میلگرد ABS

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: سایز مختلف موجود است

میلگرد ای بی اس , خرید و قیمت میلگرد ABS , خرید ای بی اس ارزان
میلگرد ای بی اس , خرید و قیمت میلگرد ABS , خرید ای بی اس ارزان

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: سایزهای مختلف