ای بی اس ورق , ورق ABS
ای بی اس ورق , ورق ABS

برند: پارس پلیمر

میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS
میلگرد ای بی اس , میلگرد ABS

برند: پارس پلیمر

ابعاد: ROD

ورق ای بی اس , ورق ABS
ورق ای بی اس , ورق ABS

برند: پارس پلیمر