پی تی اف ای ساده ورق
پی تی اف ای ساده ورق

برند: گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای ساده لوله
پی تی اف ای ساده لوله

برند: گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای ساده میلگرد
پی تی اف ای ساده میلگرد

برند: گارنیفلون ایتالیا

رول پی تی اف ای ، ورق نازک پی تی اف ای , رول PTFE
رول پی تی اف ای ، ورق نازک پی تی اف ای , رول PTFE

برند: گارنیفلون ایتالیا

ابعاد: رول،ورق نازک

خرید میلگرد PTFE ایتالیایی , فروش میلگرد PTFE ایتالیایی گارنیفلون
خرید میلگرد PTFE ایتالیایی , فروش میلگرد PTFE ایتالیایی گارنیفلون

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قطرهای مختلف